Fred är att älska

 

"I like to believe that people in the long run are going to do more to promote peace than are governments.

Indeed, I think that people want peace so much that one of these days governments had better get out of their way and let them have it."


-- Dwight D. Eisenhower, 1959

 

Fred är att älska. Att älska är frid.

 

Sverige har haft ”fred” i cirka 200 år, Maktens, vapenmaktens och rotsystemets villkorade fred. Ett slags ”Eld Upphör”.

 

Freden i världen består ännu endast i vapenbalans mellan staterna.

 

Nästa steg är Kärlekens fred, utan vapen för att säkerställa att alla mår bra.

Det är först när alla ”tillåts” må bra som alla får möjlighet att må bra.

Vi skall ägna vår mission åt att påminna varandra om ”hjärtats” sanningar så att vi kan minnas vilka vi är. Det är människans plikt att lära sig älska varandra.

 

Vi är fantastiska, fulländade och underbara rena själar under vårt bagage.

 

En dag upphör dömande, klassificering, prestationsjakt, sjukdomar, lidande, värdering och etikettering. Den dagen den livsupplevelsen.

 

Då medvetenheten om vår samhörighet och ”etthet/enhet” gjort sig så påmind att KÄRLEKSLAGEN är en självklarhet för alla, då är kärlekens Fred manifesterad.

 

Not: Med rotsystem avses: Kultur, religion, tradition.

 

Så länge vi slaktar andra väsen på planeten har vi krigsskådeplatser.

Fred

Att försvara mig mot mina grannar är vägen till vapen och den leder till 

 

KRIG!

 

Att försvara mina grannar mot mig själv är vägen till avrustning och den leder till  

      

FRED!

not: grannar avser väsen i hela kosmos