UNITED PEOPLE
UP

De förenade folken på planeten jorden.

Nationernas förbund NF ersattes av FN, nästa "form" blir UP.

De förenade folken UP innebär att folken representeras och inte som nu nationerna.

Vi har tusentals folk men bara ett par hundra nationer som är byggd på stöld, lögner och olagliga lagar sett i det kosmiska perspektivet.

Nationerna är ju de starkas stöld, oftast genom krigsvinster
över folken som tvingats infoga sig under nationsgränser som är som en slags "djurparker" för människorna.

Flagga:
- cirkel i formen.
- tygets bottenfärg skall ha violetta färgen, symboliserar modern eller gudinnekraften/energin som hela skapelsen vilar i och föds ur.
- fyra ringar som går in i och genom varandra en i svart, en i gult, en i rött och en i vitt,
symboliserande folkens förenande genom uppblandning och Enhet på planeten.

"Moder Jord" en levande organism och ett klotväsen i skapelsen.

Uppblandningen av folken är en ostoppbar "härdsmälta" som
är bestämd avsikt i skaplesens ständiga utveckling.
Hurra!