Våld

Inget våld och inga aggressioner, sista striden är snart över.

Ett axplock ur idébanken.

Vägen till ett mindre våldsbenäget och mindre aggressivt samhälle, går via förändringar i vår "så kallade" moderna demokratiska monarki. Vi har idag, ett samhälle byggt på lögner med lagar, mycket lika djungelns lagar, där den starke är vinnare och förlorarna får förse sig med de smulor som den starke lämnar efter sig. Ett tydligt exempel på detta är lögnen att vissa skall ha orimliga löner och andra vara grovt underbetalda. Vi har den enkla majoritetens demokrati, vilket innebär att hela 49% inte bejakar vissa beslut i riksdagen som dessutom är representativ via partiintressen, se demokratimodell i menyn.

"Förslag som minskar aggressionsnivån i samhället"
- Vi kan harmonisera våra lagar med de sedan urminnes tider meddelade livslagarna och naturlagarna.
- Härskarmodeller i form av pyramider, utfasas stegvis, börja med två i stället för en i toppen av varje pyramid/triangel som delar på nuvarande lön för en person och genast har vi en romboid.
- Härskartänkande ersätts med partnerskapstänkande, se under partnerskap i menyn.
- Den politiska anarkin på löneområdet skall brytas, genom ramlag för lönesättning, se lönepolitik under lönepolitik i menyn.
- Reducera stegvis den "lagliga" delen av "den dräpande principen" som inte längre är en livsavgörande förutsättning. Avstå frivilligt och av Kärlek till djuren, från att dräpa och att äta upp dem.
- Förädla vår demokratiska modell, se under demokratimodell i menyn.
- Nuvarande utslagning genom konkurrens och tävling fasas ut. Opinionsbilda genom folkbildning och i hela utbildningsväsendet, om fördelarna med samarbete och "att lyfta varandra".
- Inriktningen i skolan ändras så att, livskunskap, lära känna sig själv, friskvård, kulturskola, självkänsla, familjekunskap, odling och trädgårdsskötsel, relationskunskap, sexualkunskap, träning av social kompetens, träning av medkänsla, självhushållning, förmåga att kommunicera utan aggression och föräldrakunskap ges 95 % av tiden i grundskolan 2-12 år.
- Ändra de ekonomiska reglerna så att inte befolkningsökning är en nödvändighet för god ekonomi.
- Stegvis byta ut dömande (rättsväsendet) med omsorg, kärlekspiloter och kärleksstationer.
- Stegvis ersätta straffande med omsorg, kärlekspiloter och kärleksstationer.
- Slutenhet, hemlighållande, tystnadslöften och personlig integritet ersätts fasas stegvis ut genom frivillighet och ersätts med öppenhet, för ett öppnare samhälle.
- Ägandet av naturresurser och produktionsmedel övertas successivt av folket genom införandet av medborgarfonder.

Det finns två onödiga tillstånd, fattig och rik, i ekonomisk mening, båda förutsätter varandra.

Jag kan vara pank men aldrig fattig. Pengar är det enda den fattige har.

Fattig är inte den som har lite, utan den som aldrig får nog, inte rätt eller fel men en begåvning.

Alla är begåvade oavsett vilka talangkärnor, egenskaper och uttryck som individen aktiverats med. Även de obehagligt goda egenskaperna är gåvor.

Astrid Lindgren svarade en gång på frågan om hur man skall uppfostra barnen, hon sa ge dem kärlek och sen ännu mera kärlek så kommer de goda egenskaperna av sig själv.

Det var en gång en hund som alltid blev aggressiv när någon av de betande kossorna kom för nära. En gång kom en kossa nära hon brydde sig inte om att han skällde. Hon bara betade på som om han inte fanns och tittade på honom med jämna mellanrum. Till sist gick hon fram till hunden och började slicka honom. Hunden blev så paff att han la sig ner och lät sig slickas. Och efter den dagen är hunden kossornas bästa vän.

Vi borde slicka varandra MER !

Snipp snapp snut nu är sagan slut.