Frisk vård

HÄLSOVÄXLING

Avskaffa (glöm och förlåt) begreppet sjuk och ersätt det med begreppet frisk.

FRISK = allt som lever. Den som inte mår bra är mindre frisk.
Det gamla diagnossystemet nyttjas tv men omarbetas i denna anda.

Sjukvårdsstyrelsen ändras till FRISKVÅRDSSTYRELSEN

Sjukvårdsnamnet ersätts med FRISKVÅRD

Sjukhus ersätts med FRISKHUS

Hälso och sjukvårdslagen omarbetas till FRISKVÅRDSLAGEN och den nuvarande kvacksalverilagen tas bort. (eftersom vi alla är kvacksalvare, legittimerade eller Ej)

All alternativ friskvård, som idag motarbetas, skall stimuleras och legitimeras av statens.

MÅL

Alla kan efter eget medgivande och medverkan/begäran erhålla friskvård genom den statliga
friskvårdsinstitutionen till en nivå som den enskilde och friskvården anser rimlig att uppnå.
Människor som medvetet eller omedvetet har/intar en livsstil som bedöms medföra ett friskare liv skall stödjas moraliskt och stimuleras genom statens politiska inriktning.

VISION

Alla tycker det är ett bra val att leva så länge och så frisk som möjligt.

OMINRIKTNING

Den förebyggande verksamheten, friskvården: information, utbildning, stimulansåtgärder för ett sundare leverne, sundare samhällsdrift samt utökad laboratoriekapacitet för provtagningar i syfte att analysera sin friskhetsstatus skapas.

Filosofisk medicin där de faktiska psykologiska orsakerna till mindre friska tillstånd bör efterhand införas i friskvården. Den psykiska gravitationen är överlägsen den fysiska.

Vi är vad vi äter. Den höga aggressiviteten; Med sina uttryck i form av krig, mobbing, våldtäkter, misshandel och tortyr av olika slag bl a är ett resultat av vårt dödande, slaktande och dömande. Minskas genom att som första steg börja övergå till vegetarisk föda och livsmedelsproduktion, då tar vi ett stort steg i evolutionen. Friskare människor och djur får vi som en positiv bonus. Kraft att tänka, välja, vilja.
Dessutom kommer det att finnas mat till alla.