Organisationsform

Beskrivning av nätverkets tankar om hur nätverket självt fungerar just nu.
Nätverket är som framgår obundet.
Alla är välkomna och alla är med.
Det står var och en fritt att sprida idén - men ingen kan bli medlem.
Nätverkets idé utgör "kittet" i nätverket och hålles samman genom den energi av kärlek vi tänker oss framträda efterhand som vi begåvas med viljan och förmågan att vara i nästakärlek permanent.
Du kan fritt välja att verka för idén på "ditt" sätt
och ett enkelt och kraftfullt bidrag är att du ger idén denna tanke:
"Jag vill av hela mitt hjärta att vi inför kärleksdepartementet
och vet att det är möjligt".
***
I kommande faser och stadier av det kommande kärleksdepartementet kommer nya former utanför detta nätverk att ta vid för att förbereda, pröva och slutligen verka som kärleksdepartement i Sveriges regering eller riksdag.