Kärleksväsendet

 

Syftet är att fasa ut rättsväsendet.

Rättsväsendet i statens budget är 2006: 29.022.913.000

Tjugonio miljarder.

 

Då kan jag konstatera att det finns flera andra utgiftsområden i statsbudgeten,

som orsakas av mer eller mindre brottsliga orsaker eller som har att göra med vår avsaknad av begåvning att vara i nästakärlek permanent.

 

Kärleksväsendets uppgift är att övertyga individen att själv välja att inte belasta samhället och därmed fasa ut behovet av ett rättsväsende. När individen inte klarar detta, eller känner på sig inte klara detta, skall kärleksväsendet erbjuda, eller ha resurser att erbjuda stöd och hjälp till individen att klara av att avstå från att belasta samhället med de obehagligt goda handlingar som år 2006 skulle betraktas som ett ”ärende” för rättsväsendet.

 

Ett Kärleksväsende som ser framför sig en budget på tjugonio miljarder när rättsväsendet har fasats ut.

 

Varje krona som rättsväsendet inte har behov av längre, när vi får brotten att minska, får Kärleksväsendet överta.

 

Hur skall detta gå till och hur skall vi börja. Ja, det skall jag börja med när idén har vunnit medborgarnas gillande att ta fram en plan.

 

Ett exempel: Hagamannen skulle ges psykisk vård och ha personlig assistent dygnet runt och vara försedd med elektronisk övervakning för att inte kunna göra nya människor illa. De personliga assistenter som jobbar med honom skall vara utbildade för att kunna ge kärlek och åter Kärlek så att han kan läkas/helas och börja tjäna i samhällets gemensamhetsintresse.

 

Vi kan alla vara empatilösa i vissa situationer och därför alltid vara uppmärksamma och omtänksamma på att någon kan bli aggressiv och falla ur ”ramen”.

 

För att öka förståelsen skall personlig integritet och tystnadsplikter stegvis fasas ut

så att förståelsen kan byggas på vetande i stället för tro. Vi skapar det absolut öppna samhället

i stället för som nu undanhållande av viktig information. Känner Du ett motstånd när Du läser detta beror det på att Du inte vill ge av dig själv för att uppnå frid. Du väljer då att åka på rumpan in i framtiden. Du fortsätter välja krig istället för Kärlekens fred genom inre frid. Inte fel eller rätt men det får konsekvenser i form av lidande.

 

Ett Kärleksväsende handlar om att VÅGA välja bort ett rättsväsende som bevisligen inte fungerar så bra som det är rimligt mht de resurser rättsväsendet förfogar över. Detta kan spåras till Kristen doms budskap om en straffande Gud bland annat. Det är inte så, varför skulle Gud straffa sig själv?

Varför skall vi straffa oss själva.

Jag tror att alla gör så gott de kan.

När det inte räcker skall vi sätta in resurser och hjälpa varandra.

Ondska är här beskrivet som ”obehagligt gott” i den meningen att det lär människan efter principen att ”bränt barn skyr elden”.

Det ankommer inte på oss jordmänniskor att straffa och döma varandra. Vi skall älska varandra villkorslöst, som vi är, vad vi än tänker, säger eller gör. Varje gång någon utför något icke önskvärt har vi alla en del i det. Bara omtanke och försvarandet av mina medmänniskor från mig själv kan reducera de obehagligt goda upplevelserna. Vi bör också ställa oss frågan om vi skulle klara av att ingen tänker, säger eller gör något tokigt alls? En paradox.