Spelet

Vi skall vara seriösa och aldrig glömma att vi tillsammans (vi är ett), i de andliga världarna, skapat allt som ett spel/lek.

Allt för att få livsupplevelser i grovfysisk och lågfrekvent materieform.

Detta i kosmiska spiralkretslopp med inkarnationer i de enklaste och mikrokosmiska livsformerna till de största och mest omfattande makrokosmiska levande organismerna.

Där väsendenas upplevelser navigeras och själv är väsendet i illusionen att väsendet
har egna tankar.

Spelet kan kännas och tyckas vara grymt och skapat i ondska vid ett ytligare påseende.

I perspektivseendet kommer insikten om att livet är evigt.

Ett evigt liv utan början och utan slut ÄR RÄTTVIST - LOGISKT - KÄRLEKSFULLT.

Det finns ingen död bara förändring eller transformation, kretsloppen avlöser varandra
i en evig aldrig sinande ström.

Vi är en del av medvetandeoceanen och den är evig.

Vi har en fri vilja och samtidigt har vi ingen fri vilja eftersom vi är navigerade enligt den gudomliga plan vi själva haft medbestämmande i innan vi inkarnerade i "köttet".

De kosmiska lagarna verkar konstant och gör ingen skillnad. Om vi på planeten våga lita på denna sanning skulle allt våld upphöra, alla så kallade rättsordningar men sina polisiära och militära styrkor.

Varför är det inte så nu då? Jo, bland annat därför att det inte är avsikten i vår egen Gudomliga plan.
1. Vi är ännu inte begåvande att vara i nästa Kärlek permanent.
2. Vi har inte utlevt det vi fortfarande håller på med till den grad som erfordras för att den övermättnad skall uppstå som erfordras för att vi skall våga lämna det tankeklimat vi nu valt att befinna oss i.
3. Ur denna övermättnad får vi den hunger som erfordras.

Kan du själv komma på något levnadsmönster som är utfasat i jordmänniskans tankeklimat som en omöjlighet?

Ibland kan det tyckas sorgligt men kom ihåg att spelet/leken har vi valt att tåla - det finns ingen väg ut - du startar bara ett nytt kretslopp.

Det sägs - att smärtan är det mått som lyckan mäts med.