Nätverket

Fundamentet och den anda nätverket för införandet av ett kärleksdepartement strävar efter att hålla sig på är:
Medverka till framväxten av ett samhälle alltmer baserad på nästakärlek.
Därför bör nästakärlekens tankeklimat utgöra Nätverkets grundton.
Nästakärleken kan beskrivas som en utstrålning av energi, som är till nytta och gagn för allt levande.
Det är detta tankeklimat som skall vara utmärkande för verksamheten och samarbetet inom nätverket.
Nästakärleken kan aldrig ligga till grund för angrepp, förtal eller krav av något slag.
Inom nätverket strävas efter en anda, som absolut endast ser det ljusa, det goda och kärleksfulla i var och en, ty det finns absolut något gudomligt, ljust och kärleksfullt i varje levande väsen.
Varje initiativ och verksamhet för kärleken och införandet av ett kärleksdepartement skall emotses med fullständig tillit.
Tillitstanken att alla gör så gott de kan och att allt ÄR bra.
Att fokusera på detta, att sysselsätta sig med denna sida av vår nästas natur,
ger stor kunskap om ljuset,
ger strålglans kring vars och ens mentalitet,
får alla ögon att lysa.
Ingen skrivning eller redovisad tanke på nätverkets hemsida eller vid sammankomster skall betraktas som slutgiltig och definitiv.
Mindre genomtänkta och ännu icke genomförbara idéer redovisas i tillit om att allt är bra som det är och kommer att bli.
Om vi inte vågar framföra något i rädsla för att inte vara perfekta skulle detta nätverk aldrig ha manifesterats.