Pionjärens tröst

 

Även om du är i en minoritet av en, är sanningen fortfarande sanning.

 

Det finns inget som är omöjligt, det så kallade omöjliga tar bara lite mer (längre) kronologisk illusorisk tid.

 

Allting är alltid mycket mycket gott och helt enligt den gudomliga planen, här och NU.

 

Vi kan inte förvänta oss Gudamänskliga beslut i barbarstadierna eller djurriket.

 

Om vi kunde tänka och bete oss som Gudar i alla situationer vad skulle vi då ha för anledning att knalla omkring här i grovfysisk kropp?

 

 

 

Alla sanningar går igenom tre stadier.

 

Först blir de förlöjligade.

 

Sedan blir de våldsamt motarbetade.

 

Slutligen blir de accepterade och självklara.

 

*

 

"First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you
win"
Mahatma Gandhi (1869-1948)