Privat

Privat är berövad egendom, mark eller ekonomisk resurs så att den/det inte längre är tillgängligt för gemensamhetsintresset på planeten. Människan har valt att tillåta privat ägande i nationella lagar och internationell rätt. Det är ett uttryck för jordmänniskan nuvarande genomsnittsmedvetenhet i djurrikets senare del. Den starke utövar makt genom sin styrka som upphöjs i lag till rätt. Privat är således ett uttryck för den djuriska makt är rätt principen.

Ur Prismas främmande ord:
(lat. privatus eg. avskild, perf. part. av privare beröva, till privus enskild; jfr privilegium)
1) enskild, ej offentlig, ej statens eller samhällets
2) inte [avsedd] för utomstående, personlig

De saktmodiga
Jag visades att de saktmodiga låter sig kränkas. De saktmodiga är den stora skara människor som låtit sig undertryckas och förföljas av bödlar. De saktmodiga ropar inte och blir aggressiva, de förenas med Gud i en inre visshet om sitt senare öde. De skall komma tillbaka när självrådande och högmodiga makthavare har fasat ut SIG själva.

"Saliga äro de saktmodiga ty de skall ärva jorden" Var i KÄRLEK, tålmodighet och jämnmod.