Maskinen i människans tjänst.

 

De gåvor mänskligheten står inför, att få, är enorma men egentligen inte annat än den utveckling som är lagbunden i kosmiska lagar.

 

Jordmänniskan har alltid haft obegränsade tillgångar och förnyelsebar energi tillgänglig på planeten för att försörja sig och leva ett gott liv. Men hon har fått inkarnera ifrån början i de lägsta nivåerna av djurriket eller barbarstadierna om man så vill till sin nuvarande nivå som är djurrikets senare del. I detta läge är människan, som alltid, i förvandling från där djuriska egenskaper är dominerande till riktiga människoegenskaper. Därför kan vi observera en stor spännvidd från grymma beteenden och till Gudaliknande beteenden idag. Människan har förmågan att veta och i skrift teckna ett Gudomligt sätt att leva på, men inte förmåga att leva Gudomligt permanent.

 

Låt aldrig tankarna avvika från att sysselsätta dig med, på vilket sätt du absolut bäst kan tjäna dina medvarelser – då utför du den allra högsta formen av Yoga eller den fullkomliga träning av den del av utvecklingen, som är ställd inom din räckvidd, dvs som är under viljans kontroll, och som i förening med den övriga delen av livets egen bearbetning av din natur slutligen skall föra dig fram till den moraliska genialiteten eller omskapa dig till att utgöra den fullkomliga varelsen eller en ”gudamänniska”.

 

När människan inte längre vill eller kan hindra varandra genom privat ägande av den energi som skall ges människan i form av fri och obegränsad energi, kommer maskiner i olika former att kunna utföra i det närmaste alla former av produktion av varor och tjänster åt människorna. Det innebär att nuvarande ”måsten” i form av ”löneslaveri” faller på sin egen orimlighet. Det får givetvis konsekvenser rent mentalt för många människor som har vant sig vid att behövas och att gå till ett arbete. Så hoppet är att människan kan lära sig älska varandra, för det är endast genom den förmågan som det kan uppstå frid och Kärlekens fred på planeten. En fred byggd på villkorslös Kärlek och inte en fred byggd på tvingande vapenstillestånd genom överlägsenhet i militär styrka.

 

Maskinernas framtida förmågor är nästan ofattbara, de kommer att i helautomatiska fabriker bygga nya fabriker och maskiner som skapar maskiner i jordmänniskans tjänst. Tjänsterobotar för hushållsservice, trädgårdsarbete, odlingar, skördande och som förare av våra transportmedel. Ja till och med sällskaprobotar som kan ge oss den Kärlek vi inte klarar av att ge varandra.

 

I dagens samhälle, 2008, kan jag se mellan raderna ett motstånd mot denna sanning. Att vi inte skulle behöva ”löneslava” för andra människor för att få det vi behöver är inte ännu någon tänkbar verklighet för många, bland annat valda riksdagsledamöter. Fortfarande tror de att det är en katastrof att vi blir färre som går till ett genom anställning avlönat arbete, motsvarande.

 

När vi ändrar oss och TROR att vi kan ha maskiner som gör det mesta och vi själva styr processerna under ett fåtal timmar per vecka, SÅ BLIR DET SÅ.